Молитва перед иконой божья матерь умиление

Содержание
 1. Другие известные образы «Умиление»
 2. В чем помогает икона Умиление Богородицы и ее значение
 3. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Акафистной»
 4. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Ахтырской»
 5. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Барской»
 6. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Балыкинской» («Волынской»)»
 7. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Белыничской»
 8. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Боголюбской»
 9. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Валаамской»
 10. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Владимирской»
 11. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Воспитание»
 12. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Всеблаженной»
 13. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Всецарица»
 14. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Державной»
 15. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Донской»
 16. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Жировицкой»
 17. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Иверской»
 18. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Иерусалимской»

Другие известные образы «Умиление»

Что Ти принесе́м, или́ что Ти воздади́м, о Преми́лостивая Госпоже́ Влады́чице, засту́пнице ро́да христиа́нскаго, за вся́ Твоя́ неисче́тная благодея́ния, я́же при́сно явля́еши всем призыва́ющим и́мя Твое́ и Твоея́ по́мощи прося́щим. Кто бо притека́яй к Те́бе посра́млен и неуслы́шан от Тебе́ отхо́дит, о премилосе́рдая Ма́ти?

Ты же, премилосе́рдая Ма́ти, не возгнуша́йся прия́ти е, я́ко от избы́тка лю́бящих Тя серде́ц возноси́мое. Сама́ Ты, Влады́чице, благода́тию Твое́ю косни́ся серде́ц на́ших, да я́ко воск раста́явша, пролию́тся пред Тобо́ю в сле́зных благодаре́ниих и славосло́виих. Благодари́м Тя, Всепе́тая: не таи́м благодея́ний Твои́х, но велегла́сно возвеща́ем, да вси слы́шащии притека́ют к Тебе́, еди́ней непосты́дней Засту́пнице ро́да христиа́нскаго, и да немо́лчно славосло́вят Тя, Всепе́тую, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

(10 августа)

О, Влады́чице Богоро́дице, души́ моея́ услажде́ние, изсо́хшаго се́рдца моего́ струе́ Богото́чная, потемне́ннаго ума́ моего́ пресве́тлый свети́льниче, лени́выя во́ли моея́ Путеводи́тельнице, не́мощи моея́ си́ло, наготы́ облече́ние, нищеты́ бога́тство, неисцели́мых ран мо́щное и ско́рое врачева́ние, слез осуше́ние, рыда́ний утоле́ние, бед претворе́ние, боле́зней облегче́ние, уз разреше́ние, спасе́ния наде́ждо!

Услы́ши моли́тву мою́: даждь ми вре́мя покая́ния, ре́вность спасе́ния, си́лу в по́двизех Богоугожде́ния; сохрани́ мя от напа́стей и вся́ких зол, во искуше́ниих же и беда́х простри́ Твою́ ру́ку по́мощи, да возста́ну в паде́нии и не поги́бну лю́те. До́ндеже пребыва́ю в сем многоболе́зненнем житии́, не лиши́ мене́ даро́в Твоея́ ми́лости.

боле́знь сме́ртную умягчи́, тоску́ утоли́ и бе́дную мою́ ду́шу приведи́ к ве́чным оби́телем, да не во́зьмет мене́ те́мная си́ла, ниже́ да увлече́т во глубину́ а́да. Ей, Преблага́я Влады́чице Богоро́дице, души́ моея́ умиле́ние! Согре́й хла́дное в ве́ре и любви́ се́рдце мое́ слеза́ми умиле́ния: низпосли́ ми, скорбя́щему и обремене́нному грехми́, за моли́твы преподо́бнаго отца́ Серафи́ма, Твоего́ чти́теля, потре́бную ра́дость и утеше́ние.

Да не лишу́ся Убо, Богоневе́сто, упова́ния моего́ плода́, но да сподо́блюся в Бо́зе и Спаси́теле мое́м, возлю́бленном Сы́не Твое́м, Го́споде на́шем Иису́се Христе́, сей прия́ти. Тому́ сла́ва и держа́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

(20 октября, Неделя 7-я по Пасхе, 3 июня, 6 июля, 8 сентября)

О, Преблагослове́нная Де́во Богоро́дице Влады́чице! Ма́ти всех стра́ждущих и боле́знующих се́рдцем! Страны́ на́шея и гра́да Защи́тнице! Оби́тели Пско́во-Пече́рския красото́ и сла́во! При́зри на нас смире́нных, обремене́нных грехи́ мно́гими, отягче́нных скорбьми́ и печа́лями, и с сокруше́нием и слеза́ми взира́ющих на пречи́стый лик Твой, в чудотво́рней ико́не явле́нный.

Сохрани́ от вся́каго зла святу́ю оби́тель сию́, ю́же преподо́бный Корни́лий со ста́рцы Ма́рком и Ио́ною Тебе́ вручи́ и всех в ве́ре и наде́жде подвиза́ющихся в ней. Спаси́ и град сей, и вся лю́ди, правове́рно живу́щия и к Тебе́ прибега́ющия, от наше́ствия иноплеме́нных, от вся́каго стра́ха и тру́са, от мо́ра и гла́да, от злых челове́к и вся́ческой ско́рби.

Молитва перед иконой божья матерь умиление

Прини́кни к нам милосе́рдием Твои́м, я́ко ли́ком Твои́м Боже́ственным любе́зно прини́кла еси́ к лани́те Богомладе́нца. Согре́й нас дыха́нием Твоея́ любве́ и никогда́ же отступа́й от нас, ни в сей жи́зни, ни в бу́дущей, да ча́юще Твою́ всеси́льную Матери́нскую по́мощь, сподо́бимся безбе́дно дойти́ ве́чныя жи́зни и прославля́ть Небе́снаго Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

(в Неделю Всех святых)

О, многострада́льная Ма́ти Бо́жия, превы́сшая всех дще́рей земли́ по чистоте́ Твое́й и по мно́жеству страда́ний, Тобо́ю на земли́ перенесе́нных! Приими́ многоболе́зненная воздыха́ния на́ша и сохрани́ нас под кро́вом Твоея́ ми́лости. Ино́го бо прибе́жища и те́плаго предста́тельства, ра́зве Тебе́, не ве́мы, но я́ко дерзнове́ние иму́щи ко Иже из Тебе́ Рожде́нному, помози́ и спаси́ ны моли́твами Твои́ми, да непреткнове́нно дости́гнем Ца́рствия Небе́снаго, иде́же со все́ми святы́ми бу́дем воспева́ти в Тро́ице Еди́наго Бо́га, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

(16 мая, 28 августа)

О, Пресвята́я и Пренепоро́чная Де́во Богоро́дице, на́ша Пече́рския похвало́ и украше́ние, покро́ве и заступле́ние, и́стинная Влады́чице избра́ннаго уде́ла Твоего́; приими́ на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, убо́гое моле́ние с ве́рою и любо́вию принося́щих пред чу́дным о́бразом Твои́м; да посети́ши ми́лостивно грехо́вное житие́ на́ше, просвеща́юще его́ све́том покая́ния, осени́ на́с, обремене́нных скорбьми́ мно́гими, Твое́ю небе́сною ра́достию, и сподо́би на́с при́сно сла́вити Тя́ в ми́ре и благоче́стии во оби́тели Пече́рстей, и зде́ без поро́ка преше́дше пу́ть жития́ на́шего, по́мощию Твое́ю дости́гнем ве́чнаго весе́лия во све́тлостех святы́х и Богоно́сных оте́ц на́ших Анто́ния и Феодо́сия и все́х преподо́бных Пече́рских, и еди́ными усты́ и се́рдцы воспое́м Тя́ и Предве́чнаго Сы́на Твоего́, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м, Всеблаги́м, Животворя́щим и Единосу́щным Его́ Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

(7 февраля)

Де́во Влады́чице Богоро́дице, па́че естества́ и сло́ва ро́ждшая Единоро́дное Бо́жие Сло́во, Творца́ и Влады́ку всея́ ви́димыя и неви́димыя тва́ри, Еди́наго от Тро́ицы Бо́га, и Бо́га и Челове́ка, оби́тель Божества́ я́вльшаяся, вмести́лище вся́кия святы́ни и благода́ти, в не́мже, по благоволе́нию Бо́га и Отца́, соде́йствующу Свято́му Ду́ху, всели́ся исполне́ние Божества́ теле́сне;

ца́рским и боголе́пным досто́инством несравне́нно превознесе́нная и над вся́кою тва́рию преиму́щая, сла́во и утеше́ние, и неизрече́нное весе́лие Ангелов, апо́столов же и проро́ков ца́рственный ве́нче, му́чеников преесте́ственное и ди́вное му́жество, Побо́рнице в по́двизех и Пода́тельнице побе́ды, уготовля́ющая подви́жником венцы́ и воздая́ния ве́чная и боголе́пная, вся́кия че́сти превы́сшая, честь и сла́во преподо́бных, непогреши́тельная Путеуказа́тельнице и Наста́внице безмо́лвия, дверь открове́ний и духо́вных та́ин, исто́чниче све́та, врата́ ве́чныя жи́зни, неистощи́мая реко́ милосе́рдия, неисчерпа́емое мо́ре всех боголе́пных дарова́ний и чуде́с!

Молитва перед иконой божья матерь умиление

боля́щим здра́вие, в мо́ри же су́щим тишину́ и благо́е пла́вание. Путеше́ствующим у́бо спутеше́ствуй и сохраня́й я, плене́нныя спаса́й от го́рькаго ра́бства, уте́ши печа́льныя, облегчи́ нищету́ и вся́кое ино́е теле́сное злострада́ние: всех свободи́ от душе́вных неду́г и страсте́й неви́димыми Твои́ми предста́тельствы и наставле́нии, я́ко да безпоро́чно и непреткнове́нно путь сея́ вре́менныя жи́зни соверши́вше, насле́дим Тобо́ю и о́ная ве́чная бла́га во Ца́рствии Небе́снем.

Спаси́ моли́твами Твои́ми, Влады́чице, сию́ Тебе́ наипа́че посвяще́нную па́ству, вся́кий град и страну́, от гла́да, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников, междоусо́бныя бра́ни, и вся́кий пра́ведно на ны дви́жимый гнев отврати́, благоволе́нием и благода́тию Единоро́днаго Сы́на и Бо́га Твоего́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и со Присносу́щным и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святыня отражает божественную любовь к человечеству — все прегрешения будут прощены, если люди искренне раскаются и откроют свою душу для веры. Только простив себя и своих врагов, можно достигнуть вечной жизни, дарованной Господом.

На других, не менее известных иконах, Пресвятая Богородица изображена не одна, а с маленьким Иисусом на руках. Спаситель и Дева Мария приникли друг к другу, крепко обнявшись. Лик матери и сына осенен любовью, заботой и теплотой, которая может существовать только между родными людьми. Название этого образа произошло от греческого слова «елеус», что в переводе означает «умиленная», Богоматерь испытывает искреннюю и милосердную любовь к своему дитя.

Новгородская икона «Умиление»

Новгородская икона «Умиление»

Среди других копий за чудотворные деяния выделяют 5 образов.

 1. Смоленский лик «Умиление». Образ был создан в начале XII столетия. На нем изображена Дева Мария, держащая в объятиях сына, который нежно перебирает складки ее накидки. Согласно преданию, эта святыня спасла Смоленск от вражеских войск в XVII веке.
 2. Новгородская икона. Более 7 столетий город живет под защитой этой святыни. Молитвы, возносимые Пресвятой Богородице, оберегали новгородцев от врагов, разорения, природных бедствий. До наших дней дошли истории о чудодейственных исцелениях верующих, молящихся перед иконой. Одно из них описывает события, произошедшие в далеком 1337 году. Город поразила неизвестная хворь. Спастись от болезни не могли ни дети, ни взрослые. В разгар эпидемии все, кто был жив, отправились в Троицкую обитель, где хранилась святыня. Произнося молитву к Пресвятой Богородице, новгородцы сумели остановить эпидемию. В память об этом чудодейственном спасении каждый год верующие совершают крестный ход с иконой Богородицы.
 3. Локотонский образ. Икона была случайно найдена в конце 90-х годов ХХ века жителями Брянской области. С какой бы стороны не встал верующий, все время кажется, что взор Девы Марии обращен прямо на него. Изображение Всецарицы продавалось в виде календарей в газетном киоске города. Местная жительница Наталья Шишкова не только возмутилась увиденным, но и выкупила оставшиеся экземпляры святого лика, украсив ими свое жилье. Женщина была верующей и часто читала молитвенные тексты перед иконами. В один из дней свершилось чудо — они начали мироточить. Сняв икону, хозяйка увидела, что лик Богородицы отпечатался с обратной стороны. После этого святыню стали именовать двухсторонней. Через время обитатели дома заметили, что икона совершает чудеса, исцеляет телесные недуги, облегчает душевную боль. Известие о чудотворных возможностях иконы Пресвятой Богородицы облетела всю округу. В город потянулись паломники из разных уголков страны. Прекрасный Лик Девы Марии помогает страждущим обрести веру и спасение.
 4. Псково-Печерская икона «Умиление». Копия была написана в XVI веке. Список сделали с лика Владимирской Всецарицы. На протяжении многих веков святыня выступала защитницей Пскова. Во время осады поляков в 1581 году икона Девы Марии была помещена на вершину защитных стен. Эта же икона уберегла местных жителей от наполеоновских войск в начале XIX века. Молитва служивых людей помогала им вернуться домой здоровыми и невредимыми, сохранить семью и побороть врага. На святыне нарисована Богоматерь, держащая маленького Иисуса на руках. Своей щечкой Спаситель прижимается к лицу матери. Лик символизирует неразрывную связь родителей и детей, которые будут любить друг друга, чтобы не случилось.
 5. Ростовская святыня. Этот лик Всецарицы принято называть «Богородица с яблочком». На иконе изображена трогательная картина: мать держит дитя, а в руках Спасителя — фрукт. Образ Девы Марии являлся многим людям в качестве спасения, даруя исцеление от смертельных недугов.
Ростовская икона Умиление

Ростовская икона «Умиление» Богородицы

Молитва Божией Матери Умиление
Икона Богоматерь Умиление вышитая бисером

Молитва Богородице Умиление

Вышивка бисером Умиление Дивеевская

В чем помогает икона Умиление Богородицы и ее значение

(10 августа)

(7 февраля)

Молитва перед иконой божья матерь умиление

И ныне, всепетая Пресвятая Богородице, не престай молящися о нас, недостойных рабех Твоих, еже избавитися нам от всякаго совета лукаваго и всякаго обстояния и сохранитися нам неврежденным от всякаго ядовитаго прилога диавольскаго; но даже до конца молитвами Твоими неосужденных нас соблюди, яко да Твоим заступлением и помощию спасаеми, славу, хвалу, благодарение и поклонение за вся в Троице единому Богу и всех Создателю возсылаем, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Также считается, что если просить поддержки у Богоматери то она обязательно поможет, главное только верить, и чем сильнее она будет, тем скорее вы получите желаемое.

Брать и сестры во Христе. Нужна ваша посильная помощь. Сотворили новый православный канал в Яндекс Дзене: Мир православный и пока мало подписчиков(20 человек). Для быстрого развития и донесения православного учения большему числу людей, просим Вас перейти и подписаться на канал. Только полезная православная информация. Ангела Хранителя Вам!

 • Чудотворный образ Пречистой в первую очередь помогает освободиться от различных недугов;
 • Святыня избавит и от душевных тягостей, а также поможет преодолеть переходный возраст;
 • Молебень к Божественному изображению способна помочь в зачатии дитя, а также может облегчить родовой процесс;
 • Еще можно отметить, в чем помогает икона Умиление так это умиление злых сердец, избавлении от безнравственных мыслей и придание гармонии;
 • Девушкам образ поможет найти достойного человека и принести счастье в жизнь.

Значение иконы Богородица Умиление для многих православных очень важно, ведь сам образ отличается поразительной трогательностью, нежностью и способностью уберечь от самых тягостных уныний. Протекает оно в сердце, когда выпадают на человеческую долю суровые испытания и оберегает от значительных потрясений, и до наступления подавленного душевного состояния от череды однообразных серых будней.

Эта чудотворная икона Умиление, которая была написана в 19 веке, свыше 40 лет находилась в доме у художника, однако после он даровал святыню возводившемуся собору Преподобного Серафима Саровского (Голицыно).

Один из наиболее чтимых списков божественного изображения находится в Троицком соборе Серафимо-Дивеевского храма, в честь которой даже освятили предел. Написан же лик был где-то в конце 19 – начале 20 века монахинями монастыря. Хоть образ существует относительно недавно, однако за это время он стал широко известен благодаря своим чудодейственным свойствам.

В честь этого лика даже определили особенные дни его почитания, которые приходились на 9 декабря и 28 июля, а перед началом службы каждую неделю в воскресенье проводят церковное песнопение Параклис перед божественным изображением.

Наиболее почитаемая у православного народа святыня находится в столице в Патриаршем Богоявленском Соборе.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Акафистной»

Молитва Умиление

(25 января)

О, Пречу́дная и Превы́сшая все́х тва́рей Цари́це и Богоро́дице, Небе́снаго Царя́ Христа́ Бо́га на́шего Ма́ти, припа́даем и поклоня́емся Тебе́ пред свято́ю и пречестно́ю ико́ною Твое́ю, е́юже ди́вныя и пресла́вныя чудеса́ содева́еши! Смире́нно мо́лим Тя́, всеси́льная ро́да на́шего Засту́пнице, услы́ши на́с и удиви́ на на́с пребога́тыя ми́лости Твоя́, и проше́ния на́ша, приноси́мая Тебе́, я́ко блага́я Скоропослу́шница, испо́лни.

Благода́тию Твое́ю ду́ши на́ша освяти́ и не отнима́й от на́с покро́ва Своего́, под ни́м же при́сно пребыва́я, я́ко Стено́й Неруши́мей защище́ни пребу́дем от все́х бе́д и напа́стей, от вся́каго врага́ и супоста́та, от все́х злы́х ко́зней вра́жиих на на́с при́сно находя́щих. Благоуха́нием непоро́чней души́ Своея́ напо́лни ду́ши на́ша, да возвеселя́тся сердца́ на́ша, и́бо не́сть никто́ в ми́ре се́м милее и прекраснее Тебе́, Де́во Пресвята́я!

Ты́ еси́ на́ше Бога́тство, Ты́ еси́ на́ше Сокро́вище, Ты́ еси́ на́ше Упова́ние и на́ша Защи́то! К Тебе́ Еди́ней в печа́лех на́ших притека́ем и у Тебе́ Еди́ней утеше́ние получи́ти ча́ем. О, Всепе́тая Де́во Богоро́дице, не преста́й моли́тися о на́с, недосто́йных рабе́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих, и наде́жду на Тебе́ иму́щих, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Ахтырской»

(15 июля)

О, Преблагослове́нная и Многоми́лостивая Влады́чице ми́ра! Се мы гре́шнии на святы́й о́браз Твой взира́юще и на нем Тя в ско́рби и сострада́нии распя́тому за нас Христу́ Спаси́телю предстоя́щу ви́дяще, усе́рдно мо́лим Тя изве́стную о нас к Сы́ну Твоему́ моли́твенницу: не оста́ви нас в день испыта́ния и ско́рби, но во искуше́ниих и напа́стех нам быва́емых огради́ нас всечестны́м покро́вом Твои́м от враг ви́димых и неви́димых и да́ждь нам си́лу, во е́же всесоверше́нную и благу́ю во́лю Творца́ и ми́ра Влады́ки твори́ти.

Зри́ши бо, ми́лостивая Засту́пнице на́ша, коли́ко греха́м вся́ческим подве́ржени есмы́: не то́кмо бо во́лею согреша́ем, но и нево́лею в многоразли́чныя прегреше́ния впадаем. Сего́ ра́ди к Тебе́ держа́вней устрои́тельнице спасе́ния христиа́нскаго прибега́ем и умиле́нно вопие́м: ум наш позна́нием Боже́ственныя и́стины просвети́, се́рдце на́ше теплото́ю христиа́нския любви́ и спаси́тельных жела́ний согрева́й, во́лю же на́шу в нелицеме́рном за́поведей Госпо́дних исполне́нии утверди́.

отпа́дшыя же от ве́ры еретики́ и отсту́пники к позна́нию и́стины напра́ви и уста́ нечести́вых, ху́лящих Святу́ю Це́рковь и ве́ру правосла́вную понося́щих загради́. Отше́дшим от жития́ сего́ отце́м и бра́тиям и се́страм на́шим, о Ма́ти Бо́жия, проще́ние грехо́в и преднача́тие блаже́нства ве́чнаго испроси́.

Егда́ же и на́шея кончи́ны час прибли́жится, тогда́ у́бо, о Влады́чице, приими́ ду́шу на́шу и в со́нме пра́ведных сию́ упоко́й, иде́же ли́ци А́нгел и святы́х уго́дник немо́лчно славосло́вят держа́ву и ми́лость Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и Твое́ ма́тернее о нас предста́тельство и заступле́ние, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Барской»

(14 октября)

Богопросла́вленная, всемирно воспева́емая Госпоже́ Ма́ти Вседержи́телева Богоро́дице Мари́е!

Приими́ на́шу сию́ от полноты́ серде́ц лю́бящих Тя́, приноси́мую Тебе́ пред свято́ю Твое́ю ико́ною моли́тву. Я́коже до сего́ дне́ и часа́ ми́лостиво покрыва́ла еси́ вся́ лю́ди, притека́ющия в хра́м се́й, та́ко и в пре́дняя благопоспеши́ на́м во все́х де́лех и начина́ниих на́ших, я́же не возбраня́ют на́шему ве́чному спасе́нию.

Ты́ ве́си не́мощь на́шу, зри́ши ско́рби, ну́жды и смуще́ния отовсю́ду находя́щия, но вся́ сия́ мо́жеши еди́ным то́кмо воззре́нием Твои́м умири́ти, а́ще то́кмо восхо́щеши по́мощи на́м. Ве́мы, я́ко гре́х ра́ди на́ших не́смы досто́йни милосе́рдия Твоего́, но Ты́, Ро́ждшая прише́дшаго в ми́р гре́шники спасти́, спаси́ и на́с на вся́к де́нь и ча́с согреша́ющих. Укрепи́ сла́бую во́лю и немощно́е произволе́ние на́ше и оживотвори́ на́с ду́хом и́стиннаго покая́ния.

Да та́ко очище́нии зде́ Твоего́ покро́ва досто́йни бу́дем и с горя́щим свети́льники доброде́телей в Страну́ Небе́сную пре́йдем невозбра́нно, иде́же сподо́бимся поклони́тися Тебе́, Пречи́стая Госпоже́, сла́вяще избра́вшую и возвели́чившую Тя́ Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Балыкинской» («Волынской»)»

(13 июля)

О, Ма́ти Бо́жия, не́когда от наше́ствия инове́рных све́ев в вели́цей беде́ Оте́честву на́шему бы́вшу, яви́ла еси́ всемо́щное заступле́ние прославле́нием в стране́ Се́верстей всечестна́го о́браза Твоего́, имену́емаго Балы́кинским, и зри́мыми на не́м слеза́ми оче́с Твои́х умоли́ла Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего дарова́ти правосла́вным Христиа́ном пресла́вную побе́ду и одоле́ние на супоста́ты.

Ты́, ско́рая Помо́щнице в беда́х челове́ческих, услы́шала во́пль ма́тери де́тища, с высоты́ жили́ща внеза́пу спа́дша, и возста́вила е́ здра́во и безвре́дно. Ты́, неизсяка́емый исто́чниче чуде́с и щедро́т, принесенной к ди́вному о́бразу Твоему́ отрокови́це зело́ разслабленной благоизво́лила дарова́ти ско́рое исцеле́ние, укрепи́в плесне́ ея́ к жела́нному хожде́нию. Ты́, всемо́щная Цари́це не́ба и земли́, воздви́гла от неисце́льнаго неду́га младе́нцев, и́х же роди́тели притеко́ша к Тебе́ с ве́рою и любо́вию.

Ты́, Пода́тельнице ми́ра душа́м на́шим, изба́вила ю́ношу от свирепе́ющих страсте́й и преклони́ла злонра́вие его́ ко благонра́вию и покорению родителям. Ты́ неоску́дно излива́ла струи́ Свое́й ми́лости на все́х, притека́ющих к пресвято́му о́бразу Твоему́ в душе́вных ско́рбех, теле́сных неду́зех и жите́йских напа́стех.

Вонми́, о Всеблага́я, и ны́нешнему усе́рдному моле́нию на́шему: упра́ви пути́ земна́го стра́нствия на́шего к ми́рному и благодетельному житию́, украси́ жи́тельство на́ше благи́ми обы́чаи, загради́ всеси́льною дла́нию Твое́ю уста́ лжеучи́телей, вздымающихся на Ра́зум Бо́жий, тлящих обы́чаи правосла́вных пре́дков на́ших и развраща́ющих умы́ и се́рдца ю́ных ча́д на́ших, посли́ на́м во все́ дни́ жития́ на́шего име́ти чистоту́ по́мыслов и серде́чных движе́ний. Сама́, о, Всепе́тая, заступи́ и и́миже ве́си судьба́ми спаси́ и введи́ на́с в прерадостныя оби́тели Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Белыничской»

(25 апреля)

О, всеми́лостивая Госпоже́ Цари́це Богоро́дице, от все́х родо́в избра́нная и все́ми ро́ды земны́ми и небе́сными ублажа́емая! Припа́даем, покланя́емся Тебе́ и смире́нно мо́лим Тя́: воззри́ ми́лостиво на предстоя́щия пред святы́м о́бразом Твои́м чудотво́рным, и приими́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ приноси́мыя от на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, и к Твоему́ о́бразу пе́ние возсыла́емое со умиле́нием, я́ко Тебе́ Са́мой ту́ су́щей, послу́шающей и подаю́щей с ве́рою прося́щим по коему́ждо проше́нию исполне́ние.

Ты́, имену́емая Все́х скорбя́щих Ра́дость, услы́ши на́с, ско́рбных. Ты́, называ́емая Утоли́ моя́ печа́ли, утоли́ на́шу печа́ль. Ты́, купино́ неопали́мая, сохрани́ ми́р и все́х на́с от вредоно́сных о́гненных стре́л врага́. Ты́, взыска́ние поги́бших, не попусти́ на́м поги́бнути в бе́здне грехо́в на́ших.

Ты́, Одиги́трие, укажи́ на́м пра́вый пу́ть ко спасе́нию. Ты́, неувяда́емый цве́те чистоты́, да́ждь на́м по́мощь, немощны́м плотско́ю стра́стию, и уцелому́дри на́с. Ты́, боголюби́вая скоропослу́шнице, услы́ши в ча́с се́й моли́тву на́шу. Ты́, засту́пница усе́рдная, Ма́ти Го́спода Вы́шняго, Ты́, на́ша Ма́ти и наде́ждо, облегчи́ ско́рбь на́шу, немощны́м здра́вие да́руй, разсла́бленных и неду́жных исцели́ и от одра́ боле́зни возста́ви.

От бе́сных бе́сы отгони́, оби́димых от бе́д изба́ви, вдо́в защити́, гре́шныя прости́, прокаже́нныя очи́сти, слепы́м зре́ние да́руй, ста́рость поддержи́, ю́ныя наста́ви, ма́лыя де́ти поми́луй, непло́дны от непло́дства разреши́, в семе́йствах ми́р утверди́, путеше́ствующим спутеше́ствуй, правосла́вным христиа́ном на враги́ побе́ду и одоле́ние да́руй, е́реси и раско́лы изкорени́, отпа́дшия от благочести́выя ве́ры на пу́ть пра́вый обрати́, страну́ на́шу ми́ром огради́, земли́ плодоро́дие да́руй, все́х же на́с от внеза́пныя сме́рти сохрани́ и вся́кия многоразли́чныя стра́сти уврачу́й, вся́ бо возмо́жеши хода́тайством к Сы́ну твоему́ Христу́ Бо́гу на́шему.

О, всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Де́во Богоро́дице, не преста́ни моли́тися о на́с, недосто́йных, и к пречи́стому о́бразу Твоему́ со умиле́нием припа́дающих и со стра́хом и любо́вию на се́й взира́ющих, я́ко живе́й Ти́ су́щей. Услы́ши на́с, Влады́чице, на Тя́ по Бо́зе еди́ну наде́жду иму́щих. Пре́жде отше́дшия отцы́ и ма́тери, бра́тия и сестры́ на́ша упоко́й в селе́ниих святы́х, в ме́сте све́тле, в ме́сте зла́чне, в ме́сте поко́йне, иде́же не́сть печа́ль и воздыха́ние.

Егда́ же приспе́ет и на́ше от жития́ сего́ отше́ствие и к ве́чней жи́зни преселе́ние, предста́ни на́м, преблагослове́нная наде́ждо на́ша, да́руй на́м христиа́нскую кончи́ну живота́ на́шего, безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну и Святы́х Та́йн прича́стну, да в бу́дущем ве́це сподо́бимся вси́ ку́пно со все́ми святы́ми безконе́чныя блаже́нныя жи́зни во ца́рствии возлю́бленнаго Сы́на Твоего́ Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

(19 марта)

Что Тя нарече́м, о, Благода́тная Богома́ти Богоотрокови́це, Пренепоро́чная Мари́е? Ки́ими песнопе́нии возвели́чим Тя, возвели́ченную Не́бом и земле́ю, А́нгелами и челове́ки? Яви́ся бо на Тебе́ неслы́шанное от ве́ка на земли́ и несве́домое А́нгелами на Небеси́ та́инство, па́че ума́ и сло́ва, вочелове́чения Бо́га Сло́ва, рожде́ннаго съискони́ от Безнача́льнаго Отца́ без ма́тери и воплоще́ннаго в Твое́й утро́бе и с нетле́нною печа́тию де́вства Твоего́ роди́вшагося.

О, чу́до всех дре́вних и но́вых чуде́с! Непрело́жное сло́во Сама́го Бо́га о победоно́сном се́мени жены́ и испо́лнися и соверши́ся в Безму́жней Де́ве. О, неизмери́мая глубина́ прему́дрости и вели́чия Бо́жия! Ки́ими имены́ нарече́м Тя, о Неве́сто Неневе́стная? Заре́ю ли нарече́м Тя восходя́щаго на не́бе со́лнца?

Но Ты – са́мое Не́бо, из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце Пра́вды – Христо́с Бог наш, Спаси́тель гре́шных. Имену́ем ли Тя врата́ми, вводя́щими в поте́рянный прароди́телями рай, оби́ловавший все́ми блага́ми? Но Ты Сама́ еси́ благода́тный рай, произрасти́вшая Цвет нетле́ния, врачу́ющий и отгоня́ющий смерде́ние греха́ и злово́ние прароди́тельскаго тле́ния.

Нарече́м ли Тя ю́ною Непоро́чною Де́вою, не позна́вшей бра́ка? Но Ты и до ста́рости пребыла́ Неискусобра́чною и де́вственною до рожде́ния, и в рожде́нии, и по рожде́нии Сы́на пребыла́ еси́. Наимену́ем ли Тя Чи́стою и Свято́ю Мари́ею, превозше́дшею Свое́ю чистото́ю всех ма́терей и прама́терей? Но Ты не то́кмо родила́ Того́ Младе́нца Христа́, но и носи́ла Его́ при Свои́х пе́рсех, и пита́ла Твои́м матероде́вственным млеко́м, Того́, И́же пита́ет вся́кое созда́ние, Ему́же со стра́хом и тре́петом предстоя́т Небе́сныя си́лы и Его́ же хва́лит вся́кое дыха́ние и тварь.

О, вои́стину Ты ди́вная еси́ в жена́х, чу́дная в де́вах, неподража́емая в ма́терех! К Тебе́ пред Твои́м Боже́ственным ли́ком припа́даем и пред Твои́ми святы́ми стопа́ми поверга́ем и слага́ем все на́ши мы́сли, жела́ния, наме́рения и чу́вства. Освяти́ их Твои́м Богома́терним призре́нием и вознеси́ их, я́ко же́ртву на́шего смире́ннаго се́рдца, я́ко малоце́нную ле́пту на́шей духо́вной нищеты́, к Престо́лу Сы́на Твоего́, Спаси́теля на́шего, да и́миже весть судьба́ми упра́вит наш путь ко спасе́нию и насле́дию Ца́рствия Его́, не иму́щаго конца́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

(28 ноября)

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице! Вы́шши еси́ все́х А́нгел и Арха́нгел, и всея́ тва́ри честне́йшая, Помо́щница еси́ оби́димых, ненаде́ющихся наде́яние, убо́гих Засту́пнице, печа́льных утеше́ние, а́лчущих корми́тельнице, наги́х одея́ние, больны́х исцеле́ние, гре́шных спасе́ние, христиа́н все́х поможе́ние и заступле́ние!

О, Всеми́лостивая Госпоже́, Де́во Богоро́дице Влады́чице, ми́лостию Твое́ю спаси́ и поми́луй богохрани́мую страну́ на́шу, вла́сти и во́инство ея́, и вся́ правосла́вныя христиа́ны, ри́зою Твое́ю честно́ю защити́: и умоли́, Госпоже́, из Тебе́ без се́мене воплоти́вшагося Христа́ Бо́га на́шего, да препоя́шет на́с си́лою Свое́ю свы́ше на неви́димые и ви́димые враги́ на́ша.

О, Всеми́лостивая Госпоже́, Влады́чице Богоро́дице, воздви́гни на́с из глубины́ грехо́вныя и изба́ви на́с от гла́да, губи́тельства, от тру́са и пото́па, от огня́ и меча́, от нахожде́ния иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни, и от напра́сныя сме́рти, и от нападе́ния вра́жия, и от тлетво́рных ве́тр, и от смертоно́сныя я́звы, и от вся́каго зла́.

Пода́ждь, Госпоже́, ми́р и здра́вие рабо́м Твои́м, все́м правосла́вным христиа́ном, и просвети́ и́м у́м и о́чи серде́чнии, е́же ко спасе́нию: и сподо́би ны́, гре́шныя рабы́ Твоя́, ца́рствия Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего: я́ко держа́ва Его́ благослове́нна, и препросла́влена, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Боголюбской»

(1 июля)

О, Пречи́стая Госпоже́ Богоро́дице, Ма́ти Боголюби́вая, наде́ждо на́шего спасе́ния! Воззри́ ми́лостивно на предстоя́щия с ве́рою и любо́вию и покланя́ющияся пречи́стому о́бразу Твоему́; приими́ на́ше хвале́бное пе́ние сие́ и проле́й те́плую Твою́ моли́тву о нас гре́шных ко Го́споду, да, презре́в вся на́ша согреше́ния, спасе́т и поми́лует нас!

О, Преди́вная Влады́чице! Покажи́ на нас чу́дныя ми́лости Твоя́. Мо́лим Тя умиле́нно, изба́ви нас от вся́кия ско́рби, наста́ви на путь вся́кия доброде́тели и благосты́ни, спаси́ от искуше́ний, бед и боле́зней, изми́ от нас оклевета́ния и ссо́ры; сохрани́ от молниено́снаго гро́ма, от запале́ния о́гненнаго, от гла́да, тру́са, пото́па и смертоно́сныя я́звы;

пода́й нам Свою́ ми́лостивую по́мощь на пути́, в мо́ри и на су́ше, да не поги́бнем лю́те. О, Всеми́лостивая Боголюби́вая Ма́ти, с тве́рдым упова́нием возсыла́ем к Тебе́ на́шу смире́нную моли́тву! Не отри́ни на́ших слез и воздыха́ний, не забу́ди нас во вся дни живота́ на́шего, но всегда́ пребыва́й с на́ми, и Твои́м заступле́нием и хода́тайством у Го́спода пода́ждь нам отра́ду, утеше́ние, защи́ту и по́мощь, да вы́ну сла́вим и велича́ем Преблагослове́нное и Всепе́тое и́мя Твое́. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Валаамской»

(воскресенье после 12 июля)

О, Чу́дная и вы́шшая все́х тва́рей Цари́це Богоро́дице, Небе́снаго Царя́ Христа́ Бо́га на́шего Ма́ти! Услы́ши ны́ гре́шныя и недосто́йныя рабы́ Твоя́, в ча́с се́й моля́щияся и припа́дающия к Тебе́ со воздыха́нием и слеза́ми и уми́льно глаго́лющия: изведи́ на́с от ро́ва страсте́й, Влады́чице, изба́ви на́с от вся́кия ско́рби и печа́ли, огради́ от вся́кия напа́сти и злы́х клеве́т и от непра́веднаго и лю́таго наве́та вра́жия.

Серафим Саровский и икона Умиление

Мо́жеши бо, о, Благода́тная Ма́ти Бо́жия, не то́чию от вся́каго зла́ сохрани́ти лю́ди Твоя́, но и вся́ким благодея́нием снабди́ти и́х и спасти́, ра́зве Тебе́ ины́я Предста́тельницы в беда́х и обстоя́ниих и те́плыя Хода́таицы о на́с гре́шных не и́мамы к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. Его́же умоли́, Влады́чице, да, спасе́ннии Тобо́ю, сла́вим в бу́дущем ве́це всесвято́е и́мя Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, ку́пно со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

(3 февраля)

Наде́жда всем конце́м земли́, Пречи́стая Де́во Богоро́дице, Утеше́ние и Отра́до на́ше! Не гнуша́йся нас гре́шных, на Твою́ бо ми́лость упова́ем. Угаси́ пла́мень грехо́вный и покая́нием ороси́ изсо́хшие сердца́ на́ша. Очи́сти ум наш от грехо́вных помышле́ний. Приими́ моле́ния от души́ и се́рдца с воздыха́нием Тебе́ приноси́мыя.

Бу́ди Хода́таице о нас к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу и отврати́ гнев Его́ от нас Ма́терними моли́твами. Укрепи́ в нас ве́ру правосла́вную, вложи́ в нас дух стра́ха Бо́жия, дух смире́ния, терпе́ния и любви́. Душе́вныя и теле́сныя я́звы исцели́, утиши́ бу́рю злых нападе́ний вра́жеских. Отыми́ бре́мя грехо́в на́ших и не оста́ви нас до конца́ поги́бнути.

(18 февраля)

О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Де́во, Влады́чице Богоро́дице, Спору́чнице гре́шных и Взыска́ние поги́бших! При́зри ми́лостивным Твои́м о́ком на нас, предстоя́щих пред свято́ю ико́ною Твое́ю и со умиле́нием моля́щихся Тебе́: воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя, просвети́ ум наш, омраче́нный страстьми́, и уврачу́й я́звы душ и теле́с на́ших.

Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Влады́чице: Ты ве́си вся не́мощи и согре́шения на́ша. К Тебе́ прибега́ем и вопие́м: не оста́ви нас Твое́ю Небе́сною по́мощию, но предста́ни нам при́сно и Твои́м неизрече́нным милосе́рдием и щедро́тами спаси́ и поми́луй нас, погиба́ющих.

Да́руй нам исправле́ние грехо́вныя жи́зни на́шея и изба́ви нас от скорбе́й, бед и боле́зней, от внеза́пныя сме́рти, а́да и ве́чныя му́ки. Ты бо еси́, Цари́це и Влады́чице, ско́рая Помо́щница и Засту́пница всем притека́ющим к Тебе́ и кре́пкое прибе́жище гре́шников ка́ющихся. Пода́ждь у́бо нам, Преблага́я и Всенепоро́чная Де́во, христиа́нский коне́ц жи́зни на́шея ми́рен и непосты́ден и сподо́би нас Твои́м хода́тайством всели́тися во оби́телех Небе́сных, иде́же непреста́нный глас пра́зднующих ра́достию сла́вит Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Владимирской»

(3 июня, 6 июля и 8 сентября)

О, Всеми́лостивая Госпоже́ Богоро́дице, Небе́сная Цари́це, всемо́щная Засту́пнице, непосты́дное на́ше упова́ние! Благодари́м Тя о всех благодея́ниих, росси́йским лю́дем от Тебе́ бы́вших, отдре́вле и додне́сь от чудотво́рныя ико́ны Твоея́ явле́нных. И ны́не, Преблага́я Влады́чице, при́зри на ны, гре́шныя и недосто́йныя рабы́ Твоя́, яви́ нам ми́лость Твою́ и моли́ Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, о е́же изба́витися нам от вся́каго зла и сохрани́тися ца́рствующим градо́м, вся́кому гра́ду и ве́си, и всей стране́ на́шей, от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нник и междоусо́бныя бра́ни.

Сохрани́ и умудри́ па́стырей Це́ркве, е́же досто́йно пасти́ ста́до Христо́во и пра́во пра́вити сло́во и́стины; укрепи́ христолюби́вое всеросси́йское во́инство, пода́ждь дух сове́та и ра́зума военача́льником, градонача́льником и всем, Иже во вла́сти суть; низпосли́ свято́е Твое́ благослове́ние и всем правосла́вным христиа́ном, покланя́ющимся Ти и моля́щимся пред цельбоно́сною Твое́ю ико́ною.

Бу́ди нам Засту́пница и Хода́таица пред Престо́лом Всевы́шняго, иде́же предстои́ши. К кому́ у́бо прибе́гнем, а́ще не к Тебе́, Влады́чице? Кому́ принесе́м сле́зы и воздыха́ния, а́ще не Тебе́, Пресвята́я Богоро́дице? Не и́мамы бо ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Небе́сная Цари́це.

Под Твой покро́в притека́ем: моли́твами Твои́ми низпосли́ нам мир, здра́вие, земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, изба́ви ны от вся́ких бед и скорбе́й, от вся́ких неду́гов и боле́зней, от внеза́пныя сме́рти и от всех озлобле́ний враго́в ви́димых и неви́димых. Вразуми́ и научи́ ны, о Всеми́лостивая Засту́пнице, путь земна́го сего́ жития́ безгре́шно прейти́.

изба́ви же нас от искуше́ний, от па́губных душевре́дных уче́ний, от неве́рия, развраще́ния и поги́бели ве́чныя. Тебе́ у́бо про́сим, Пречи́стая Влады́чице, и припа́дающе пред свято́ю Твое́ю ико́ною, мо́лимся: умилосе́рдися на ны и поми́луй ны, в Стра́шный же день Суда́ хода́тайством и заступле́нием Твои́м сподо́би ны ста́ти одесну́ю Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Единосу́щным Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

(8 сентября)

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице! Вы́шши еси́ все́х А́нгел и Арха́нгел и всея́ тва́ри честне́йши, помо́щница еси́ оби́димых, ненаде́ющихся наде́яние, убо́гих засту́пница, печа́льных утеше́ние, а́лчущих корми́тельница, наги́х одея́ние, больны́х исцеле́ние, гре́шных спасе́ние, христиа́н все́х поможе́ние и заступле́ние.

О, Всеми́лостивая Госпоже́, Де́во Богоро́дице Влады́чице! Ми́лостию Твое́ю спаси́ и поми́луй страну́ на́шу, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы, и ве́сь свяще́ннический и и́ноческий чи́н, военача́льники, градонача́льники и христолюби́вое во́инство, и доброхо́ты, и вся́ правосла́вныя христиа́ны ри́зою Твое́ю честно́ю защити́, и умоли́, Госпоже́, из Тебе́ без се́мене воплоти́вшагося Христа́ Бо́га на́шего, да препоя́шет на́с си́лою Свое́ю свы́ше на неви́димыя и ви́димыя враги́ на́ша.

О, Всеми́лостивая Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице! Воздви́гни на́с из глубины́ грехо́вныя, и изба́ви на́с от гла́да, губи́тельства, от тру́са и пото́па, от огня́ и меча́, от нахожде́ния иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни, и от внеза́пныя сме́рти, и от нападе́ния вра́жия, и от тлетво́рных ве́тр, и от смертоно́сныя я́звы, и от вся́каго зла́.

Пода́ждь, Госпоже́, ми́р и здра́вие рабо́м Твои́м, все́м правосла́вным христиа́ном, и просвети́ и́м у́м и о́чи серде́чныя е́же ко спасе́нию, и сподо́би ны́, гре́шныя рабы́ Твоя́, Ца́рствия Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, я́ко Держа́ва Его́ благослове́на и препросла́влена, со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Воспитание»

(18 марта)

О, Пресвята́я Влады́чице Де́во Богоро́дице, спаси́ и сохрани́ под кро́вом Твои́м ча́д мои́х (имена́ и́х), все́х отроко́в, отрокови́ц и младе́нцев, креще́ных и безымя́нных и во чре́ве ма́тере носи́мых. Покры́й и́х ри́зою Твоего́ Матери́нства, соблюди́ и́х во стра́се Бо́жием и в послуша́нии роди́телем, умоли́ Сы́на Твоего́ и Го́спода на́шего, да да́рует и́м поле́зная ко спасе́нию и́х. Вруча́ю и́х Ма́тернему смотре́нию Твоему́, я́ко Ты́ еси́ Боже́ственный покро́в рабо́м Твои́м. Ами́нь.

Икона Умиление в Елоховской церкви

(6 ноября)

никто́же бо притека́яй к Тебе́ просра́млен отхо́дит. Услы́ши у́бо и нас, ны́не в день ско́рби пред Твое́ю ико́ною припа́дающих и со слеза́ми Тебе́ моля́щихся: отжени́ от нас належа́щия на нас ско́рби и печа́ли в сей вре́менней жи́зни, не лише́ны же сотвори́ ны Твои́м всеси́льным хода́тайством и ве́чныя несконча́емыя ра́дости во Ца́рствии Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Всеблаженной»

(14 сентября)

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шних сил, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и страны́ на́шея всемо́щная Засту́пнице! Приими́ хвале́бное пе́ние сие́ от нас недосто́йных раб Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша ко престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся пречи́стому о́бразу Твоему́.

Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты уми́лостивиши Его́ о нас, Влады́чице, я́ко вся Тебе́ от Него́ возмо́жна суть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рей Засту́пнице на́шей: услы́ши нас моля́щихся Тебе́, удиви́ над на́ми вели́кия и бога́тыя ми́лости Твоя́, яви́ нам небе́сную по́мощь Твою́ и заступле́ние, и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́, па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим страх Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние;

нам же всем низпосли́ дух ра́зума и благоче́стия, дух милосе́рдия и кро́тости, дух чистоты́ и пра́вды. Ей, Госпоже́ Пречи́стая! Умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́, рассе́янныя собери́, заблу́ждшия на путь пра́вый наста́ви, неду́гующия уврачу́й, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й, и при́зри на всех нас призре́нием ми́лостиваго Твоего́ заступле́ния, воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя о́чи на́ши ко зре́нию спасе́ния.

Ми́лостива нам бу́ди зде и на стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́, преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со а́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты бо еси́, Госпоже́, сла́ва небе́сных и упова́ние земны́х, Ты по Бо́зе на́ша Наде́жда и Засту́пница всех притека́ющих к Тебе́ с ве́рою.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Всецарица»

Псково-Печерская икона Божией Матери «Умиление» была написана в 1521 году иеромонахом Арсением с Владимирской иконы Божией Матери.

(31 августа)

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю принесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му Образу Твоему́ с ве́рою припа́дающих! Якоже пти́ца крило́ма покрыва́ет птенцы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жива́ су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром.

Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отча́яния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Божества́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укрепи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй.

Исцели́ боля́щия лю́ди Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас благослови́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Врача́, Христа́ Спа́са на́шего. Яко живе́й Ти су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Простри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врачбы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

(2 декабря)

К кому́ возопию́, Влады́чице? К кому́ прибе́гну в го́рести мое́й, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небе́сная? Кто́ пла́ч мо́й и воздыха́ние мое́ прии́мет, а́ще не Ты́, Пренепоро́чная, Наде́ждо христиа́н и Прибе́жище на́м, гре́шным? Кто́ па́че Тебе́ в напа́стех защити́т? Услы́ши у́бо стена́ние мое́ и приклони́ у́хо Твое́ ко мне́, Влады́чице Ма́ти Бо́га моего́, и не пре́зри мене́, тре́бующаго Твоея́ по́мощи, и не отри́ни мене́, гре́шнаго.

Вразуми́ и научи́ мя́, Цари́це Небе́сная; не отступи́ от мене́, раба́ Твоего́, Влады́чице, за ропта́ние мое́, но бу́ди мне́ Ма́ти и Засту́пница. Вруча́ю себе́ ми́лостивому покро́ву Твоему́: приведи́ мя́, гре́шнаго, к ти́хой и безмяте́жной жи́зни, да пла́чуся о гресе́х мои́х. К кому́ бо прибе́гну пови́нный а́з, а́ще не к Тебе́, упова́нию и прибе́жищу гре́шных, наде́ждою на неизрече́нную ми́лость Твою́ и щедро́ты Твоя́ окриля́емь?

О, Влады́чице, Цари́це Небе́сная! Ты́ мне́ упова́ние и прибе́жище, покро́в и заступле́ние и по́мощь. Цари́це моя́ Преблага́я и ско́рая Засту́пнице, покры́й Твои́м хода́тайством моя́ прегреше́ния, защити́ мене́ от вра́г ви́димых и неви́димых; умягчи́ сердца́ злы́х челове́к, возстаю́щих на мя́. О, Ма́ти Го́спода моего́ Творца́!

Ты́ еси́ ко́рень де́вства и неувяда́емый цве́т чистоты́. О, Богороди́тельнице! Ты́ пода́ждь ми́ по́мощь немощству́ющему плотски́ми страстьми́ и боле́знующему се́рдцем, еди́но бо Твое́ и с Тобо́ю Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего и́мам заступле́ние; и Твои́м пречу́дным заступле́нием да изба́влюся от вся́кия беды́ и напа́сти, о, Пренепоро́чная и Пресла́вная Бо́жия Ма́ти Мари́е. Те́мже со упова́нием глаго́лю и вопию́: ра́дуйся, Благода́тная, ра́дуйся, Обра́дованная, ра́дуйся, Преблагослове́нная, Госпо́дь с Тобо́ю! Ами́нь.

(4 сентября)

скорбя́щим ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленных и неду́жных исцеля́еши, и от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, и наси́луемых спаса́еши, гре́шных проща́еши, прокаже́нных очища́еши, и ма́лых дете́й ми́луеши, и непло́дныя от непло́дства разреша́еши.

Еще́, Госпоже́ Влады́чице, от у́з и темни́ц свобожда́еши, и вся́кия многоразли́чныя стра́сти исцеля́еши, и о́чныя боле́зни уврачу́еши, и от смертоно́сныя я́звы избавля́еши: вся́ бо возмо́жна су́ть хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пречи́стая Богоро́дице!

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Державной»

(15 марта)

О, ми́ра Засту́пнице, Ма́ти Всепе́тая! Со стра́хом, ве́рою и любо́вию припа́дающе пред честно́ю ико́ною Твое́ю Держа́вною, усе́рдно мо́лим Тя: не отврати́ лица́ Твоего́ от прибега́ющих к Тебе́. Умоли́, милосе́рдая Ма́ти Све́та, Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, сладча́йшаго Го́спода Иису́са Христа́: да сохрани́т в ми́ре страну́ на́шу, да утверди́т держа́ву на́шу во благоде́нствии и изба́вит нас от междоусо́бныя бра́ни;

Смоленский лик «Умиление»

да укрепи́т Святу́ю Це́рковь на́шу Правосла́вную и незы́блему соблюде́т ю от неве́рия, раско́ла и ересе́й. Не и́мамы бо ины́я по́мощи, ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во: Ты еси́ всеси́льная христиа́н Засту́пница пред Бо́гом, пра́ведный гнев Его́ умягча́ющая. Изба́ви всех, с ве́рою Тебе́ моля́щихся, от паде́ний грехо́вных, от наве́та злых челове́к, от гла́да, скорбе́й и боле́зней.

Да́руй нам дух сокруше́ния, смире́ние се́рдца, чистоту́ помышле́ний, исправле́ние грехо́вныя жи́зни и оставле́ние согреше́ний на́ших, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия, и та́мо со все́ми святы́ми просла́вим пречестно́е и великоле́пое и́мя в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Донской»

(1 сентября)

О, Пресвята́я Влады́чице, Де́во Богоро́дице, Засту́пнице на́ша блага́я и ско́рая! Воспева́ем Ти вси благода́рственная за чу́дная дела́ Твоя́. Песносло́вим от лет дре́вних неотъе́млемое заступле́ние Твое́ гра́ду Москве́ и стране́ на́шей, чудотво́рным Образом Твои́м Донски́м всегда́ явля́емое: в бе́гство обраща́ются полки́ чужди́х, гра́ды и ве́си невреди́ми сохраня́ются, лю́дие же от лю́тыя сме́рти избавля́ются.

младе́нцы воспита́й, ю́ныя уцелому́дри и стра́ху Бо́жию научи́, уныва́ющия обо́дри и немощну́ю ста́рость поддержи́. Посети́ в боле́знех и печа́лех су́щия, зла́я сердца́ умягчи́, братолю́бие укрепи́, ми́ра и любве́ всех нас испо́лни. Примири́, благосе́рдая Ма́ти, вражду́ющия и оправда́й оклеве́танныя.

Истреби́ поро́ки, да не восхо́дят грехи́ на́ша пред Судие́ю вся́ческих, да не пости́гнет нас пра́ведный гнев Бо́жий. Твои́ми моли́твами, всемо́щным Твои́м покро́вом огради́ нас от наше́ствий вра́жиих, от гла́да, губи́тельства, огня́, меча́ и вся́каго ина́го злострада́ния. Упова́ем моли́твами Твои́ми получи́ти от Всевы́шняго Бо́га грехо́в проще́ние и изглажде́ние и с Бо́гом примире́ние.

Умоли́ стяжа́ти нам Ца́рствие Небе́сное и по сконча́нии жи́зни на́шея одесну́ю Престо́ла Бо́жия ста́ти, иде́же Ты, о Всепе́тая Де́во, Святе́й Тро́ице в ве́чней сла́ве предстои́ши. Удосто́й и нас с ли́ки Ангел и святы́х та́мо восхвали́ти пречестно́е и́мя Сы́на Твоего́ со Безнача́льным Его́ Отце́м и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

(18 февраля)

Молитва в храме

Премилосе́рдая на́ша Засту́пнице, и ду́ш на́ших блага́я Храни́тельнице, и теле́с на́ших милосе́рдая Цели́тельнице, Богоро́дице Де́во! Ве́мы, я́ко недосто́йни есмы́, не то́чию Твои́х дарова́ний прича́стницы бы́ти, но и оче́й свои́х на чудотво́рный Тво́й о́браз возвести́, зане́ ду́ши на́ша грехо́в испо́лнены су́ть и о́чи зави́стными и блу́дными воззре́ньми оскверне́ни су́ть.

испроси́ грехо́м на́шим проще́ние, от па́губных страсте́й исцеле́ние, от нечу́вствия и от сна́ духо́внаго пробужде́ние и о доброде́телех христиа́нских ре́вность. Си́ми у́бо дарова́ньми ду́ши на́ша украси́вши, изба́ви на́с от го́рестей, в уны́ние некре́пкая сердца́ на́ша поверга́ющих, исцели́ боле́зни моля́щихся и о ни́хже моли́тву ти́и прино́сят, от напра́сныя сме́рти жи́знь на́шу сохрани́ и сию́ христиа́нскою кончи́ною во вре́мя подо́бно увенча́ти сподо́би.

Но и земно́е на́ше пребыва́ние от взаи́мныя зло́бы и за́висти огради́, и в любви́ Христо́вой сие́ препровожда́ти на́м помози́. Це́рковь Сы́на Твоего́ во все́й вселе́нней умно́жи и утверди́, еретико́м обраще́ние ко и́стине испроси́, язы́ком же неве́рным ве́ры и́стинное позна́ние. Та́кожде и одоле́ние на враги́ и супоста́ты да́руй, и все́х на́с научи́, я́коже во дни́ весе́лия, та́ко и во дни́ печа́ли Тебе́ прославля́ти и о все́х Сы́на Твоего́ благодари́ти, житие́ свое́ в Его́ святу́ю во́лю вруча́ти со упова́нием ве́чнаго спасе́ния ожида́ти, да и та́мо просла́вим Его́ Пресвято́е и́мя и Твое́ милосе́рдое предста́тельство во ве́ки веко́в. Ами́нь.

(пятница Светлой седмицы)

Цари́це моя́ преблага́я, наде́ждо моя́ Богоро́дице, прибе́жище си́рых и стра́нных Предста́тельнице, скорбя́щих ра́досте, оби́димых Покрови́тельнице! Зри́ши мою́ беду́, зри́ши мою́ скорбь: помози́ ми я́ко не́мощну, окорми́ мя я́ко стра́нна. Оби́ду мою́ ве́си, разреши́ ту, я́ко во́лиши: я́ко не и́мам ины́я по́мощи ра́зве Тебе́, ни ины́я предста́тельницы, ни благи́я уте́шительницы, то́кмо Тебе́, о Богома́ти, я́ко да сохрани́ши мя и покры́еши во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Жировицкой»

(20 мая)

Икона Богородицы Акафистная

О, Премилосе́рдная Госпоже́, Де́во Богоро́дице! Ки́има устна́ма прикосну́ся ко святы́ни Твое́й, или́ ки́ими словесы́ испове́м щедро́ты Твоя́, лю́дем явля́емыя: никто́же бо, притека́яй к Тебе́, отхо́дит тощ и не услы́шан. От ю́ности моея́ взыска́х по́мощи и заступле́ния Твоего́, и николи́же лише́н бых милосе́рдия Твоего́.

Зри́ши, Госпоже́, ско́рби се́рдца моего́ и я́звы души́ моея́ ве́си. И ны́не, коленопреклоне́нно предстоя́ пред пречи́стым Твои́м о́бразом, моле́ния моя́ приношу́ Ти. Не лиши́ мя всеси́льнаго хода́тайства Твоего́ в день ско́рби моея́, и в день печа́ли моея́ заступи́ мя. То́ка слез мои́х не отврати́ся, Влады́чице, и ра́дости мое́ се́рдце испо́лни.

Це́рковь Сы́на Твоего́ по бла́гости соблюди́, и огради́ ю от злоко́зненных наве́тов враг, возстаю́щих на ню. Архипа́стырем на́шим посли́ по́мощь Твою́ во апо́стольстве, и сохрани́ их здра́вы, долгоде́нствующи, пра́во пра́вящи сло́во и́стины Госпо́дни. Па́стырем испроси́ у Бо́га, Сы́на Твоего́, ре́вность и бде́ние о душа́х вруче́ннаго им ста́да слове́снаго, и дух ра́зума и благоче́стия, чистоты́ и пра́вды Боже́ственныя им низпосли́.

Испроси́ та́кожде, Влады́чице, у Го́спода власть предержа́щим и градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, всем же притека́ющим к Тебе́ дух целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́.

Еще́ же молю́ Тя, Премилосе́рдная, осени́ страну́ на́шу кро́вом Твоея́ благосты́ни, и изба́ви ю от бе́дствий стихи́йных, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бных нестрое́ний, да вси, живу́щии в ней, в любве́ и ми́ре пребыва́юще, ти́хое и безмяте́жное житие́ поживу́т, и благ ве́чных моли́твами Твои́ми унасле́дивше, возмо́гут ку́пно с Тобо́ю восхваля́ти Бо́га на небеси́ во ве́ки. Ами́нь.

(2 августа, 10 декабря)

О, Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, милосе́рдия су́щи исто́чник, покро́ве, упова́ние и прибе́жище христиа́н! Тебе́, Всеси́льней Предста́тельнице и Спору́чнице покая́ния и спасе́ния моего́, а́з, гре́шный ра́б Тво́й, вруча́ю ду́шу и те́ло мое́, вхо́ды и исхо́ды моя́, ве́ру и жи́тельство мое́, кончи́ну и число́ дне́й мои́х, глаго́лы и помышле́ния моя́, дела́ и начина́ния моя́;

Ты́ же, ми́лостивая Ма́ти Бо́жия, мно́ю руково́дствуй, покрыва́й, соблюда́й и спаса́й мя́ от все́х вра́жеских ко́зней невреди́мо, да немо́лчно, до после́дняго издыха́ния моего́, взыва́ю Ти́: Ра́дуйся, Неве́сто неневе́стная! Ра́дуйся, Свята́я, святы́х бо́льшая! Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ мя́! Ами́нь!

(10 декабря)

О, Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, Небе́снаго Царя́ Ма́ти, Богоизбра́нная Отрокови́це! Ненаде́жных наде́яние, больны́х исцеле́ние, си́рым предста́тельнице, скорбя́щим утеше́ние и ра́дость, оби́димым покрови́тельнице и всем в беда́х и напа́стях су́щим ско́рое поможе́ние и заступле́ние! Помози́, о Ма́ти Бо́жия, и нам гре́шным в ско́рби на́шей, возвесели́ ра́достию сердца́ люде́й Твои́х;

(10 декабря, 21 марта, 21 сентября)

О, Цари́це Небе́сная! Кто́ изочте́т вели́кое мно́жество чуде́с Твои́х, кто́ исчи́слит во́пли моли́твенных проше́ний, то́ки умиле́нных сле́з, благода́рных воздыха́ний, пролитых пред ико́ною Твое́ю. Ове́яна у́бо вся́ она́ ско́рбию наро́дною, пла́чем угнете́нных и ра́достною хвало́ю уте́шенных. Припа́даху к не́й лю́дие, поне́сшие ага́рянское и́го, пла́каху Москва́ в сму́тное вре́мя, взыва́ше Ку́рск в наше́ствие вра́жеское.

Вопия́ше вся́ о́бласть во дни́ смертоно́сных боле́зней и бе́д, и вся́ ско́рби на ра́дость прелага́ла еси́. Те́мже и ны́не благослови́ зе́млю Ру́сскую. Спаси́ от греха́, поги́бели и собла́знов страну́ на́шу. Изле́й благода́ть на тру́д земледельческий и на вся́кое благо́е начина́ние обще́ственное. Помяни́, Пресвята́я Де́во, по и́мени все́х предстоя́щих и моля́щихся и вся́ лю́ди, тре́бующия Твоего́ утеше́ния, по́мощи и милосе́рдия.

Ты́ у́бо ве́си та́йная серде́ц на́ших. Те́мже все́м по потре́бе и́х проше́ния испо́лни. Изря́днее же заблу́ждших обрати́ к покая́нию, на́с же все́х умудри́ све́том Ева́нгельския любви́ и до́брых де́л. Архипа́стыри и па́стыри и вся́ ве́рныя в Правосла́вии до сме́рти тве́рды покажи́, в Ца́рство Небе́сное упра́ви и со Христо́м жи́ти сотвори́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

(10 декабря)

я́коже дре́вле отце́м на́шим на по́мощь уско́рила еси́, та́ко и ны́не нас, немощны́х и гре́шных, сподо́би Твоего́ Ма́терняго заступле́ния и благопопече́ния. Спаси́ и сохрани́, Влады́чице, под кро́вом ми́лости Твоея́ Це́рковь Святу́ю, град Твой, всю страну́ на́шу правосла́вную и всех нас, припа́дающих к Тебе́ с ве́рою и любо́вию умиле́нно прося́щих со слеза́ми Твоего́ заступле́ния.

Ей, Госпоже́ Всеми́лостивая! Умилосе́рдися на ны, обурева́емыя грехи́ мно́гими, простри́ ко Христу́ Го́споду Богоприи́мныя ру́це Твоя́ и предста́тельствуй за нас пред бла́гостию Его́, прося́щи нам проще́ния прегреше́ний на́ших, благоче́стнаго ми́рнаго жития́, благи́я христиа́нския кончи́ны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суде́ Его́, да, спаса́еми всеси́льными Твои́ми к Нему́ моли́твами, блаже́нство ра́йское унасле́дуем и со все́ми святы́ми воспое́м Пречестно́е и Великоле́пое и́мя Достопоклоня́емыя Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и Твое́ ве́лие к нам милосе́рдие во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Иверской»

(26 октября, 25 февраля и во вторник Светлой седмицы)

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода, Цари́це Небесе́ и земли́! Вонми́ многоболе́зненному воздыха́нию душ на́ших, при́зри с высоты́ святы́я Твоея́ на нас, с ве́рою и любо́вию покланя́ющихся пречи́стому о́бразу Твоему́. Се бо грехми́ погружа́емии и скорбьми́ обурева́емии, взира́юще на Твой о́браз, я́ко живе́й Ти́ су́щей с на́ми, прино́сим смире́нная моле́ния на́ша.

Не и́мамы бо ни ины́я по́мощи, ни ино́го предста́тельства, ни утеше́ния, то́кмо Тебе́, о Ма́ти всех скорбя́щих и обремене́нных! Помози́ нам, немощны́м, утоли́ скорбь на́шу, наста́ви на путь пра́вый нас, заблужда́ющих, уврачу́й боле́зненная сердца́ на́ша и спаси́ безнаде́жных, да́руй нам про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и тишине́ проводи́ти, пода́ждь христиа́нскую кончи́ну и на Стра́шнем Суде́ Сы́на Твоего́ яви́ся нам милосе́рдая Предста́тельница, да всегда́ пое́м, велича́ем и сла́вим Тя я́ко благу́ю Засту́пницу ро́да христиа́нскаго, со все́ми угоди́вшими Бо́гу. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Иерусалимской»

(25 октября)

Пресвята́я Госпоже́, Влады́чице Богоро́дице, упова́ние всех упова́ющих на Тя, Засту́пнице печа́льных, прибе́жище отча́янных, вдов и сиро́т Пита́тельнице! Услы́ши и поми́луй ны, гре́шныя и недосто́йныя рабы́ Своя́, со умиле́нием ко пречи́стому Твоему́ о́бразу припа́дающия: умоли́, Милосе́рдая Влады́чице, Сы́на Твоего́ и Го́спода на́шего Иису́са Христа́, да отврати́т от нас пра́ведный гнев Свой, да прости́т грехи́ и беззако́ния на́ша, я́ко да сподо́бимся бла́гостию Его́ сконча́ти житие́ на́ше в покая́нии и получи́ти ми́лость Его́ со все́ми избра́нными Его́, я́ко благослове́на и препросла́влена еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Твоя молитва
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector